Viziune & Misiune

Reprezentăm singura organizație științifică din România din domeniul nutriției, dedicată publicului larg, tuturor profesioniștilor din domeniul nutriției și din domeniile conexe și factorilor de decizie.

Credem în puterea nutriției implementate. Români sănătoși și longevivi prin nutriție fundamentată științific este viziunea noastră, iar misiunea noastră este aceea de a contribui decisiv la progresul științei, educației și implementării nutriției, în rândul populației, al profesioniștilor și al factorilor de decizie.

  • Ne dedicăm publicului larg, astfel:

– promovând o nutriție sănătoase, mizând pe informare, diseminare și educare;

– sprijinind populația pentru formarea unor comportamente alimentare sănătoase, prin campanii de informare-educare, ghiduri nutriționale pentru populația generală și pentru categorii populaționale definite și prin recomandări nutriționale fundamentate științific;

– organizând campanii de informare/promovare a importanței nutriției și a unui stil de viață sănătos, precum și a rolului specialiștilor în nutriție în prevenție și terapie nutrițională;

– promovând în rândul populației generale, comportamente alimentare sanogenetice.

  • Ne dedicăm tuturor profesioniștilor din domeniul nutriției și din domeniile conexe, astfel:

– asigurând resurse informaționale specialiștilor și publicului larg;

– contribuind la procesul de educare profesională continuă a specialiștilor în domeniu, prin facilitarea accesului la resurse educaționale și de formare profesională – prin cursuri proprii sau în colaborare cu alte structuri (care să acopere domenii ale nutriției care nu sunt încă dezvoltate de sistemul de învățământ formal din cadrul universităților), prin prin know-how, sisteme e-learning și ghiduri actualizate periodic;

– contribuind la stimularea inovării în științele nutriției;

– devenind principalul hub științific național în domeniul nutriției;

– contribuind la dezvoltare unei comunității științifice orientate spre cercetare care să devină principalul pol științific în domeniul științelor în nutriție la nivel național;

– facilitând diseminarea descoperirilor și abordărilor științifice noi, în rândul specialiștii din domeniul nutriției, prin diverse forme de comunicare (acces la resurse în pagină web, newsletter, congrese anuale cu participare internațională);

– facilitând colaborarea profesională multidisciplinară, pentru asigurarea prevenției și terapiei nutriționale, respectiv a intervenției nutriționale terapeutice de înaltă calitate;

– punând la dispoziție o platformă de colaborare multidisciplinară pentru profesioniștii interesați de nutriție și cercetare nutrițională;

– organizând și oferind un forum pentru educație și cercetare nutrițională care să faciliteze cooperarea profesioniștilor din domeniul nutriției, dar și din domeniile conexe;

– facilitând accesului la rezultatele cercetărilor științifice din domeniul nutriției și practicării nutriției fundamentate științific, prin organizarea de evenimente științifice.

Dacă faci parte din această categorie, click aici.

  • Ne dedicăm factorilor de decizie, astfel:

– promovând abordărilor științifice și susținând instituțiile oficiale și naționale în cadrul proceselor decizionale specifice lor, în contextul politicilor de sănătate în domeniul nutriției și prevenției prin nutriție, prin fundamentarea științifică a acestora;

– dezvoltând parteneriate cu stakeholder-ii din sănătate, industria alimentară, agricultură, securitate și siguranța alimentară etc., în scopul promovării calității vieții și a sănătății populației;

– promovând și încurajând includerea abordării nutriționale în ramuri precum sportul, învățământul primar, medicina muncii (starea de bine a angajaților), horeca (ex. valori nutriționale incluse în meniuri), etc.;

– elaborând și sprijinind implementarea unei strategii cu privire la educația pentru sănătate a populației, pentru formarea unor comportamente alimentare sănătoase (campanii de informare-educare-comunicare, elaborarea de ghiduri nutriționale pentru populația generală și pentru categorii populaționale definite, etc.).