Cod de Etică

Acest cod de conduită are ca scop stabilirea standardelor etice și profesionale pentru toți membrii societății și de a ghida comportamentul acestora în toate aspectele activității lor, asigurând integritatea, transparența și calitatea implicării în cadrul Societății de Științe în Nutriție (SSN).

Membrii SSN sunt dedicați promovării nutriției fundamentate științific, sănătoase și durabile, luând permanent în considerare impactul intervenției lor asupra sănătății publice. Responsabilitatea și modul de acțiune ne definesc ca și reprezentanți ai acestei societăți multidisciplinare, în fața colegilor, experților și mai ales, a publicului larg.

Pentru a menține un standard ridicat de conduită profesională și pentru a reprezenta cu onoare Societatea de Științe în Nutriție, atât în interiorul grupului cât și în afara acestuia, se recomandă regulile de conduită de mai jos:

1. Respectarea științei bazate pe dovezi în domeniu

Menținerea celor mai înalte standarde de integritate, corectitudine și onestitate din punct de vedere al exprimării științifice, în concordanță cu liniile directoare ale instituțiilor în domeniu, acreditate național și/sau internațional. Se vor asigura/oferi informații și sfaturi bazate pe cercetare științifică solidă, bine argumentată și de actualitate.

2. Actualizare continuă

Utilizarea principiilor științifice și a cunoștințelor actuale în activitățile legate de domeniile nutriției și sănătății, recunoscând nevoia unei evaluări critice continue ale informațiilor aferente, precum și oportunitatea flexibilității și a imparțialității. Se vor menține cunoștințele și abilitățile la zi, prin învățare continuă și formare profesională, prin împărtășire colegială, colaborare și diseminare, conform celor mai recente cercetări și ghiduri din domeniu.

3. Cunoaștere și competență

Încadrarea recomandărilor și intervențiilor în domeniul de activitate, fără a se depăși competențele profesionale. Furnizarea de sfaturi clinice, prin diete specifice sau terapie, se va asigura doar dacă există calificarea corespunzătoare pentru a face acest lucru. Calitatea de membru al societății, cu sau fără drept de vot, nu califică nici o persoană să recomande protocoale de terapie medicală nutrițională. Se cere respectarea cadrul legislativ care reglementează activitatea fiecărui membru.

4. Integritate și transparență

Nu se vor promova și/sau susține practici nutriționale sau produse ale unor companii din domeniu, într-un mod înșelător sau lipsit de etică. Dacă există interese financiare în relație cu diverse branduri din domeniu, se recomandă ca fiecare membru să fie transparent în acest sens și să se asigure permanent că aceste interese nu îi influențează obiectivitatea și nu induc în eroare publicul, respectiv clienții/pacienții.

5. Comunicare corectă

Se vor furniza informații, servicii și sfaturi nutriționale cu obiectivitate, bazate pe informații fundamentate științific, recunoscând că pot exista diferențe legitime de opinie. Ca membri ai SSN, ne vom asigura că informațiile pe care le furnizăm provin din surse sigure și pot fi verificate.

6. Confidențialitate, respect și incluziune

Membrii SSN vor respecta confidențialitatea datelor furnizate de clienți/pacienți și îi vor trata cu respect și empatie, în funcție de nevoile lor individuale. Se va respecta diversitatea culturală, etnică și de gen, oferind servicii echitabile, nediscriminatorii. Serviciile și informațiile sensibile, destinate publicului, vor fi elaborate în sistem multidisciplinar, prin colaborarea în echipă.

7. Colaborare și interacțiune eficientă

Membri SSN vor colabora cu alți profesioniști din domeniul nutriției și al sănătății prin informații corecte, clare și ușor de înțeles; vor fi onești, deschiși și proactivi în toate interacțiunile profesionale. Recomandăm ca toți să se definească printr-un comportament respectuos intercolegial, cu evitarea comentariilor negative cu privire la caracterul, competențele sau integritatea membrilor SSN. Libertatea de exprimare este încurajată, însă criticile asupra unor entități (organizații, instituții) sau persoanenu pot fi făcute în numele SSN, fără acordul acestei organizații. În cazul criticilor exprimate în nume personal, este importantă păstrarea obiectivității și a unei exprimări care să excludă etichetări de orice fel, un limbaj injurios sau licențios.

8. Conflicte de interese

Se vor declara și gestiona cu maturitate orice conflicte de interese (reale sau aparente), în relație cu comportamentul în spațiul public, cu statutul fiecărui membru în parte și cu respectarea legilor/reglementărilor relevante din punct de vedere deontologic (privitoare la certificarea competențelor, experienței sau practicilor fiecăruia).

9. Asumare și onoare

Membri SSN nu se vor angaja într-o conduită sau declarații publice care ar putea aduce atingere sau discreditare imaginii societății. Membri SSN nu se vor folosi de calitatea de membru pentru a obține foloase neadecvate. Poziția de membru în cadrul SSN conferă atât drepturi cât și obligații, plecând de la principiul respectului și loialității față de colegi și pacienți, a comportamentului adecvat în societate, asumarea greșelilor, deschiderea față de colaborarea cu cei din echipă și grija permanentă față de asigurarea calității vieții pacientului/clientului.

Acest cod de conduită a fost formulat în acord cu valorile și misiunea Societății de Științe în Nutriție (SSN) și se adresează tuturor membrilor societății. Statutul de membru al societății poate fi refuzat sau retras, pe baza unor evidențe clare de incompatibilitate și în urma unei analize obiective, respectând criteriile de incompatibilitate definite și votate în Adunarea Generală a SSN.