BENEFICIILE MEMBRILOR

Ne dedicăm tuturor profesioniștilor din domeniul nutriției și din domeniile conexe.

Membrii noștri se bucură de oportunități exclusive de dezvoltare profesională și networking, buletine informative, acces la o platformă care încurajează schimbul de idei între profesioniști și multe alte beneficii.

– acces la educație și formare profesională continuă, prin cursuri proprii sau în colaborare cu alte structuri (care să acopere domenii ale nutriției care nu sunt încă dezvoltate de sistemul de învățământ formal din cadrul universităților), prin know-how, sisteme e-learning și ghiduri actualizate periodic;

– posibilități de implicarea în inovare în științele nutriției;

– afiliere la principalul hub științific național în domeniul nutriției;

– afiliere la o comunitate științifică orientată spre cercetare care devine principalul pol științific în domeniul științelor în nutriție la nivel național;

– acces la descoperiri și abordări științifice noi, din domeniul nutriției, prin diverse forme de comunicare (acces la resurse în pagină web, newsletter, congrese anuale cu participare internațională);

– condiții pentru colaborare profesională multidisciplinară, pentru asigurarea prevenției și terapiei nutriționale, respectiv a intervenției nutriționale terapeutice de înaltă calitate;

– acces la o platformă de colaborare multidisciplinară pentru profesioniștii interesați de nutriție și cercetare nutrițională;

– implicare și participare în cadrul unui forum pentru educație și cercetare nutrițională care să faciliteze cooperarea profesioniștilor din domeniul nutriției, dar și din domeniile conexe;

– acces la rezultatele cercetărilor științifice din domeniul nutriției și practicării nutriției fundamentate științific, prin participarea la evenimente științifice.

Află aici tipurile de membership oferite de SSN și aplică aici pentru statutul de membru.