Comitet Director

Comitetul Director

– coordonează activitatea SSN, având atribuții de implementare a obiectivelor, misiunii și viziunii SSN;
– este principalul generator al inițiativelor SSN;
– asigură și se preocupă de bugetul SSN, inclusiv de obținerea de fonduri pentru activitățile propuse și decise;
– supervizează și dispune măsuri către Structura Executivă (CEO), ce servesc scopurilor SSN;
– decide bugetul SSN și componentele acestuia;
– este sub supravegherea Adunării Generale, fiind obligat să:
▪ informeze Adunarea Generală cu privire la activitățile SSN și situația financiară
▪ asigure transparența decizională către membrii SSN (accesul la orice decizie, informare online, newsletter, scrisori de informare, website, etc.)
▪ permită membrilor SSN cunoașterea în orice moment, a situației SSN.

Membrii Comitetului Director nu pot fi remunerați pentru nicio activitate în cadrul SSN, dar trebuie compensați financiar pentru cheltuielile generate ca urmare a activității lor in cadrul SSN (ex: cazare, călătorii, etc.), aceste cheltuieli fiind justificate prin documente specifice (conform legislației în vigoare). Aceeași situație se aplică și altor membri SSN dacă aceștia sunt delegați pentru astfel de activități.

Activitatea Comitetului Director

– se întrunește la cererea Președintelui;
– se poate întruni și la cererea oricărui membru al Comitetului Director;
– decide prin vot asupra acțiunilor propuse, cu excepția prerogativelor speciale definite pentru fiecare poziție (vezi mai jos);
– deciziile se pot lua doar dacă există un cvorum de peste 50% din membrii Comitetului Director (acest număr poate varia în situații speciale – vezi incompatibilități);
– decizia este adoptată cu cel puțin 75% voturi favorabile din cvorumul prezent;
– lipsa repetată a cvorumului, care duce la paralizarea activității Comitetului Director, este un motiv justificat pentru o întâlnire a Adunării Generale care să decidă cursul de urmat;
– nerealizarea repetată a altor îndatoriri ale Comitetului Director este un motiv justificat pentru o întâlnire a Adunării Generale care să decidă cursul de urmat;
– Secretarul General facilitează întâlnirile Comitetului Director, colaborând cu Președintele sau cu membrii care cer o astfel de întâlnire;
– decide instituirea unor premii, distincții, nominalizări, recunoașteri, precum și tipul acestora (permanente sau “one time award”, etc.). Procesul de nominalizare si castigare a acestor premii va fi stabilit si implementat de către Comitetul de Nominalizare (vezi mai jos);
– elaborareză condițiile de eligibilitate pentru candidații selectați de Comitetul de Nominalizare, pentru clarificarea modului în care candidații trebuie să răspundă unor cerințe;
– elaborează un Cod de Etica al organizației și aduce modificări acestuia, atunci când se impun;
– în cazul in care Comitetul Director nu poate întruni 75% din voturile prezente sau cvorumul nu poate fi întrunit (pentru decizii imperios necesare a fi luate), președintele curent își poate asuma responsabilitatea de decizie. Această asumare nu poate fi luată în cazul deciziilor care nu sunt imperioase pentru buna funcționare a societății (nerealizarea activității Comitetului
director este un motiv de întrunire a Adunării Generale pentru a decide cursul de acțiune necesar).

Poziții în Comitetul Director

Nu se pot deține două sau mai multe poziții în același timp. Nu se pot deține mai mult de 2 poziții cumulate (de-a lungul timpului) în Comitetul Director, cu excepția unei decizii extraordinare a Adunării Generale (pentru fiecare poziție suplimentară – de la 3 în sus), cu excepția Președintelui (Viitor, apoi în funcție, apoi Fost). Mandatele incomplete sunt incluse în această regulă. Preluarea pro tempore a președinției de către vicepreședinte (vezi mai jos), nu este considerată ca făcând parte din aceste prevederi.

1. Președinte

▪ mandat de 2 ani
▪ maxim 2 mandate
▪ este ultimul viitor președinte (la alegerile precedente)
▪ este membru ex-officio al tuturor grupurilor și comitetelor (cu excepția Comitetului de Nominalizare, din care nu poate face parte), cu drept de vot
▪ prezidează toate întâlnirile Adunării Generale și ale Comitetului Director
▪ este reprezentantul SSN față de terțe părți
▪ poate delega (vezi alte detalii ale statutului) un reprezentant în locul său
▪ poate delega temporar (și precis specificat) alți membri în numele său (ca reprezentant temporar al SSN – ex: negocieri, prezența la anumite întâlniri, festivități, discursuri, etc.), însă fără putere de decizie finală
▪ convoacă Comitetul Director de cel puțin 2 ori pe an
▪ convoacă Adunarea Generală o dată pe an
▪ convoacă (stabilește) întâlniri cu fiecare membru al Comitetului Director de cel puțin 2 ori pe an
▪ poate convoca alte comitete temporare în funcție de nevoile organizației (inclusiv de reprezentare în fața terțelor părți)
▪ în cazul in care Comitetul Director nu poate întruni 75% din voturile prezente, sau cvorumul nu poate fi întrunit (pentru decizii imperios necesare a fi luate), președintele curent își poate asuma responsabilitatea de decizie. Această asumare nu poate fi luată în cazul deciziilor care nu sunt imperioase pentru buna funcționare a societății.

2. Viitor Președinte

▪ devine Președinte după 2 ani de la alegerea sa
▪ îl reprezintă pe președintele curent la solicitarea acestuia
▪ îl secondează pe președintele curent în activitățile sale pentru a asigura continuitatea misiunilor angajate deja de acesta și pentru a integra noile misiuni (la preluarea mandatului de președinte curent), fără discontinuități în activitatea SSN

3. Fost Președinte

▪ rămâne în Comitetul Director pentru încă 2 ani
▪ este președintele Comitetului de Nominalizare, pe care îl coordonează (pe timpul mandatului de 2 ani)

4. Vicepreședinte

▪ mandat de 2 ani
▪ acționează ca președinte temporar în cazul în care președintele curent nu este disponibil (sau a fost depus înaintea terminării mandatului său)
▪ este ultimul viitor vicepreședinte (ales în urmă cu 2 ani)
▪ sprijină președintele în activitățile sale și poate reprezenta SSN la solicitarea acestuia

5. Viitor Vicepreședinte

▪ devine Vicepreședinte după 2 ani de la alegerea sa
▪ îl reprezintă pe Vicepreședinte la solicitarea acestuia
▪ acționează ca Vicepreședinte interimar, în cazul în cazul Vicepreședintele curent nu este disponibil (sau a fost depus înaintea terminării mandatului său)
▪ pentru a forma o echipa unitară împreună cu Viitorul Președinte, stă în legătură și contribuie alături de acesta la creionarea “amprentei” pe care cei doi și-o vor pune asupra SSN, la intrarea în funcție a mandatului lor

6. Secretar General

▪ mandat de2 ani
▪ asistă și facilitează efortul Președintelui (inclusiv deciziile de primire a noilor membri sau membri asociați)
▪ beneficiază de asistența structurii executive (aflată sub conducerea Directorului Executiv sau CEO – poziție remunerată)
▪ utilizează resursele structurii executive și supervizează (drept de inițiativă) dezvoltarea și menținerea listei actualizate de membri SSN.
▪ generează procesele verbale ale întâlnirilor Comitetului Director și ale Adunării Generale
▪ coordonează corespondența oficială (și rezolvarea acesteia) de către SSN
▪ colaborează cu liderul grupului de comunicare în situațiile care necesită expertiza acestuia
▪ utilizează resursele structurii executive în măsura posibilităților
▪ asistă Președintele și facilitează organizarea întâlnirilor Comitetului Director și ale Advisory Board

7. Trezorier

▪ supervizează menținerea contabilității (financiare) de către directorul executiv
▪ prezintă situația financiară și alte aspecte care țin de finanțele societății în Adunarea Generală și la cererea Comitetului Director, secondat de către directorul executiv
▪ supervizează execuția bugetară de către directorul executiv
▪ menține (mediază, coordonează) comunicarea dintre Comitetul Director și structura executivă (CEO), în privința tuturor aspectelor financiare (inclusiv politica de realizarea a veniturilor)

8. Lideri de Grupuri

▪ mandat de 2 ani
▪ incluși în Comitetul Director
▪ aleși prin vot de Adunarea Generală
▪ coordonează (cu drept de inițiativă) activitatea grupurilor respective și decid componența acestora

Activitatea fiecărui Grup de Lucru din cadrul SSN, este detaliată aici.