Grupuri de Lucru

Grupurile de lucru din cadrul SSN colaborează între ele pentru activități complexe, în funcție de necesități. Grupurile iau inițiativă și propun Comitetului Director, programe și activități spre aprobare, implementare și bugetare. Membrii SSN interesați să se implice în aceste activități ne pot contacta la secretariatul SSN prin email (contact@srsn.ro).

Grupul Comunicare

– dezvoltă politica de imagine a SSN;- rol de inițiativă pentru luări de poziție în numele SSN, cu aprobarea Președintelui;
– liderul este purtătorul de cuvânt al SSN;
– generează ghidul de comunicare în numele SSN, la care trebuie să adere obligatoriu toți membrii societății;
– îndrumă și ghidează membrii Comitetului Director (după caz) atunci când sunt necesare luări de poziție publice de către aceștia;
– generează publicațiile SSN de tip newsletter;
– alte activități la inițiativa Comitetului Director, legate de imagine și comunicare;
– colaborează cu structura executivă (CEO) pentru obținerea de venituri;
– utilizează resursele structurii executive pentru realizarea obiectivelor (buget).

Grupul Studenți

– sprijină studenții (dietetică, cercetare) privitor la posibilitățile SSN de asistență (burse, granturi, etc.);
– identifică probleme în pregătirea formală și propune soluții pentru aducerea educației profesionale în nutriție la standarde internaționale;
– menține legătura cu instituțiile de pregătire formală în vederea îmbunătățirii acestor activități.

Grupul Științele Nutriției – Mecanisme (NutSciMec)

– dezvoltă inițiative pentru promovarea cercetării mecanismelor moleculare și fiziologice în nutriție;
– promovarea acestui interes către colegii cercetători din universități;
– granturi;
– publicitatea evenimentelor internaționale (mecanisme, oportunități).

Grupul Științele Nutriției – Siguranța Alimentelor (SigAl)

– dezvoltă inițiative pentru promovarea cercetării în domeniul siguranței alimentelor;
– generează poziții ale SSN în acest domeniu;
– promovarea acestui interes către colegii cercetători din universități;
– granturi;
– publicitatea evenimentelor internaționale (mecanisme, oportunități).

Grupul Educație Publică (EdPub)

– generează programe de educație a publicului în nutriție (asistență de la alte grupuri);
– monitorizează calitatea mesajelor publice despre nutriție și propune imediat luări de poziție ale SSN în cazul devierilor de conținut.

Grupul Nutriție Aplicată (NutAp)

– generează un ghid de practică pentru practica profesiilor de dietetician și tehnician (sau echivalent). Nu se suprapune peste ghidurile Colegiului Dieteticienilor ci se concentrează asupra aspectelor practice de asigurare a calității activității profesionale, centrate pe client/pacient (science-based).
– generează pozițiile SSN (publice și accesibile) cu privire la deontologie și evitarea conflictelor de interese în activitatea profesională a dieteticienilor, tehnicienilor și medicilor nutriționiști. A se alinia și codurilor existente care implică medicii (nutriționiști).
– generează ghiduri practice pentru diverse activități și documente utile profesiei (ex: Anamneza, FFQ, Jurnal alimentar, 24-hr recalls, alte proceduri, etica cercetării, etc.).

Grupul Industrii

– menține comunicarea cu industriile relevante pentru nutriția umană, în scopul alinierii tuturor celor implicați la viziunea, misiunea și obiectivele SSN;
– mediază ghidajul către industrie cu privire la concepția SSN în legătură cu calitatea nutrițională a produselor (alimente, suplimente, alimente cu destinație specială, etc.);
– propune luări de poziție ale SSN în cazurile în care acestea se impun.