> Perfecționare și know-how

Științele în nutriție sunt într-o dinamică fără precedent. Facilităm accesul profesioniștilor la ultimele descoperiri științifice din domeniu și îi sprijinim în implementarea lor.

> Parteneriate strategice

Colaborăm cu factori de decizie guvernamentali și cu reprezentați ai industriei agro-alimentare,
pentru a identifica și a formula cele mai bune politici de sănătate, prin nutriție.

> Proiecte de cercetare

Elaborăm proiecte de cercetare și oferim know-how, respectiv finanțare pentru proiecte care au ca rezultat îmbunătățirea stării de sănătate a diferitelor grupuri populaționale.

> Conferințe și webinarii

Acces la informații 100% fundamentate științific și imparțiale, prin webinarii educative pentru publicul larg și o platformă de perfecționare continuă pentru profesioniști.

> Prevenție și sănătate

Promovăm nutriția ca pilon al prevenției si asistenței medicale. Credem că toți profesioniștii din domeniul sănătății ar trebui să fie susținuți pentru a integra nutriția în activitatea lor.

> Ecosistem integrat

Aducem împreună factorii care pot îmbunătăți statisticile de sănătate: furnizori de alimente, oameni de știință, profesioniști în nutriție, factori politici, corporații, filantropi și beneficiari.